HƯỚNG DẪN MUA HÀNG & THANH TOÁN

Bạn có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng
Internet Banking) để chuyển khoản theo thông tin bên dưới:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Techcombank
Chủ tài khoản: Võ Tấn Thọ
Số tài khoản: 19027453454017

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank
Chủ tài khoản: Võ Tấn Thọ
Số tài khoản: 0881000469252

Phương thức 1
Chuyển khoản qua ngân hàng

Phương thức 2
Chuyển khoản qua ví điện tử Momo

Chủ TK: Võ Tấn Thọ
Số ĐT: 0973992584

Tại mục nội dung chuyển khoản, bạn ghi rõ: Họ tên_Số điện thoại
Ví dụ: Nguyen Huong Lan 0123456789
Sau khi xác nhận thanh toán thành công, trong vòng 24h, mã code
sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Ghi chú chuyển khoản